Điều kiện của thành viên Hội đồng lựa chọn tài liệu sử dụng trong cơ sở mầm non là gì?

26/04/2022

Tôi được biết Hội đồng lựa chọn tài liệu sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non sẽ là cơ quan đưa ra quyết định chọn tài liệu nào để áp dụng, vậy tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng là gì? Mong được giải đáp theo quy định mới nhất.

  • Điều kiện của thành viên Hội đồng lựa chọn tài liệu sử dụng trong cơ sở mầm non là gì?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 2 Điều 10 Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 21/12/2021) quy định về tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng lựa chọn tài liệu sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non như sau:

   Thành phần Hội đồng lựa chọn tài liệu bao gồm người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, tổ trưởng chuyên môn, đại diện giáo viên các nhóm/lớp. Thành viên Hội đồng lựa chọn tài liệu có trình độ cao đẳng sư phạm trở lên và ít nhất có 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Tổng số thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 07 (bảy) người. Đối với cơ sở giáo dục mầm non có ít hơn 05 (năm) nhóm, lớp, số lượng thành viên Hội đồng tối thiểu là 05 (năm) người.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn