Điều kiện, thủ tục đăng ký hoạt động nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ

26/04/2022

Điều kiện, thủ tục đăng ký hoạt động nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ. Quy định về chủ nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ.

  • Điều kiện, thủ tục đăng ký hoạt động nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ

   Căn cứ Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục ban hành kèm theo Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, thủ tục đăng ký hoạt động, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động giáo dục, cho phép hoạt động giáo dục trở lại, giải thể nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ như sau:

   Thực hiện theo quy định của Chính phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

   Quy định về chủ nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ

   Theo quy định tại Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục ban hành kèm theo Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT về chủ nhóm trẻ như sau:

   1. Chủ nhóm trẻ là cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ.

   2. Tiêu chuẩn

   - Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   - Phẩm chất, đạo đức tốt;

   - Dưới 65 tuổi;

   - Sức khỏe tốt;

   - Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

   3. Nhiệm vụ và quyền hạn

   a) Nhiệm vụ

   - Chỉ đạo, điều hành hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

   - Đối xử công bằng, tôn trọng trẻ em và người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

   - Chỉ đạo, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng chống tai nạn thương tích;

   - Đầu tư và quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, học liệu, tài liệu phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

   - Bảo đảm các chế độ, chính sách cho trẻ em và người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định;

   - Thực hiện công khai theo quy định.

   b) Quyền hạn

   - Được ký hợp đồng lao động với người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định;

   - Được đồng thời làm người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em nếu đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

   - Được phép thỏa thuận mức học phí với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em;

   - Được tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý;

   - Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn