Định mức tiết dạy của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

Ngày hỏi:25/07/2018

Xin chào, tôi là Băng Thanh. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Trong quá trình tìm hiểu các quy định liên quan đến vấn đề này tôi có rất nhiều thắc mắc chưa giải đáp được. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành thì Định mức tiết dạy đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng được quy định cụ thể ra sao? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong các bạn giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!

  • Theo quy định tại Điều 7 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT thì Định mức tiết dạy đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng được quy định cụ thể như sau:

   - Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

   - Định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

   Định mức tiết dạy/năm đối với hiệu trưởng được tính bằng: 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học;

   Định mức tiết dạy/năm đối với phó hiệu trưởng được tính bằng: 4 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học

   - Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông, trường dự bị đại học không được quy đổi chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các chức vụ kiêm nhiệm thay thế cho định mức tiết dạy được quy định tại Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Định mức tiết dạy đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn