Đối tượng hưởng phụ cấp đứng lớp theo quy định hiện hành

26/04/2022

Đối tượng hưởng phụ cấp đứng lớp theo quy định hiện hành. Tôi là giáo viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm âm nhạc hiện nay đang công tác tại trường cao đẳng nghề Lào Cai. Vì nhà trường không có môn âm nhạc nên tôi được phân công làm cán bộ phòng công tác học sinh - sinh viên phụ trách phong trào văn nghệ của nhà trường và quản lý sinh viên và một số công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng công tác học sinh - sinh viên. Gần đây nhà trường phân công tôi làm giáo viên chủ nhiệm một lớp cao đẳng công nghệ ô tô. Theo quy định của nhà trường thì giáo viên chủ nhiệm được trừ 15% hay là bằng 93 tiết trên tổng số tiết thực giảng dạy. Vậy xin hỏi: Tôi làm giáo viên chủ nhiệm có được hưởng phụ cấp đứng lớp không? Nếu không được hưởng thì việc nhà trường phân công cho tôi làm giáo viên chủ nhiệm có đúng không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Căn cứ Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC quy định phạm vi và đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp đứng lớp như sau:

   “1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

   a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

   b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

   c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

   2. Điều kiện áp dụng

   a) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;

   b) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

   - Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

   - Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

   - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

   - Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

   - Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.”

   Theo quy định trên, nhà giáo thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tai các xưởng trưởng, trạm, trại, phòng thí nghiệm thì được hưởng phụ cấp đứng lớp.

   Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là giáo viên đang công tác tại trường cao đẳng nghề tại Lào Cai, vì trường không có môn âm nhậc bạn được phân công làm cán bộ phòng công tác học sinh- sinh viên phụ trách phong trào văn nghệ; nay chuyển sang làm giáo viên chủ nhiệm; nếu không trực tiếp giảng dạy thì không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp đứng lớp.

   Điều 16 Quyết định 42/2007/QĐ-BGDĐT quy định giáo viên chủ nhiệm như sau: "Căn cứ điều kiện cụ thể của trường, Hiệu trưởng hoặc trưởng khoa, đơn vị phụ trách công tác HSSV theo sự phân cấp của Hiệu trưởng phân công giáo viên chủ nhiệm lớp HSSV hoặc trợ lý khoa, đơn vị phụ trách công tác HSSV (sau đây gọi chung là giáo viên chủ nhiệm) để hướng dẫn các hoạt động của lớp.”

   Như vậy, việc phân công giáo viên chủ nhiệm tại các trường cao đẳng dựa trên điều kiện cụ thể của từng trường và do Hiệu trưởng hoặc trưởng khoa, đơn vị phụ trách công tác học sinh sinh viên theo sự phân cấp của Hiệu trưởng phân công. Đối với trường hợp của bạn, để xét xem việc hiệu trưởng phân công bạn làm giáo viên chủ nhiệm là đúng hay sai thì phải xem xét điều kiện cụ thể của trường cao đẳng nơi bạn đang công tác.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về đối tượng hưởng phụ cấp đứng lớp theo quy định hiện hành. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn