Giáo dục phổ thông gồm những cấp học nào?

Ngày hỏi:15/03/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Giáo dục phổ thông gồm những cấp học nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Quốc An - Hòa Bình

  • Giáo dục phổ thông là một trong những thành phần thuộc hệ thông giáo dục quốc dân.

   Theo Điểm b Khoản 2 Điều 6 Luật Giáo dục 2019 quy định như sau:

   Giáo dục phổ thông gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông.

   Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 28 Luật Giáo dục 2019 quy định cụ thể về các cấp học và độ tuổi học giáo dục phổ thông như sau:

   - Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 05 năm học, từ lớp một đến hết lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm;

   - Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 04 năm học, từ lớp sáu đến hết lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi của học sinh vào học lớp sáu là 11 tuổi và được tính theo năm;

   - Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 03 năm học, từ lớp mười đến hết lớp mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuổi của học sinh vào học lớp mười là 15 tuổi và được tính theo năm.

   Trường hợp học sinh được học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định nêu trên bao gồm:

   - Học sinh học vượt lớp trong trường hợp phát triển sớm về trí tuệ;

   - Học sinh học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định trong trường hợp học sinh học lưu ban, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh là người khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh ở nước ngoài về nước và trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn