Giáo viên chủ nhiệm có được tự chỉ định lớp trưởng không?

26/04/2022

Em học lớp 11 và có thắc mắc là giáo viên chủ nhiệm có được tự chỉ định lớp trưởng cho lớp không? Lớp em cô chỉ định 1 bạn làm lớp trưởng mà cả lớp hầu như không đồng ý nhưng cũng không biết làm sao cả. 

  • Khoản 1 Điều 16 Điều lệ trường THCS, THPT và THPT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định về học sinh như sau:

   Học sinh được tổ chức theo lớp học. Mỗi lớp học có lớp trưởng và các lớp phó do học sinh ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, được học sinh trong lớp bầu chọn vào đầu mỗi năm học hoặc sau mỗi học kỳ. Mỗi lớp học được chia thành nhiều tổ học sinh; mỗi tổ học sinh có tổ trưởng và tổ phó do học sinh ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, được học sinh trong tổ bầu chọn vào đầu mỗi năm học hoặc sau mỗi học kỳ.

   Theo đó, mỗi lớp học sẽ có lớp trưởng. Lớp trưởng sẽ do học sinh tự ứng cử hoặc do giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, được học sinh trong lớp bầu ra.

   Do đó mà giáo viên chủ nhiệm không được tự ý chỉ định học sinh làm lớp trưởng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn