Ngân Hàng Hỏi - Đáp Pháp Luật

Giáo viên có được kiêm nhiệm kế toán trường học không?

Ngày hỏi:12/03/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Mai hiện đang công tác tại một trường phổ thông, đơn vị tôi công tác sắp tới đây người làm công tác kế toán sẽ nghỉ thai sản. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành thì nhà trường có được bố trí các giáo viên đứng lớp kiêm nhiệm thêm công tác kế toán không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có quy định về định mức và số lượng người được bố trí trong một trường phổ thông như sau:

   - Mỗi trường trung học phổ thông được bố trí tối đa 03 người;

   - Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và trường trung học phổ thông chuyên được bố trí tối đa 04 người.

   - Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh có quy mô trên 400 học sinh và trường phổ thông cấp trung học phổ thông có từ 40 lớp trở lên được bố trí thêm 01 người.

   Tại Công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD trả lời Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo hỏi về Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có trả lời về vấn đề bạn thắc mắc như sau:

   Đối với trường phổ thông chưa có viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn thư, thủ quỹ, y tế học đường có thể bố trí giáo viên kiêm nhiệm. Không bố trí giáo viên kiêm nhiệm công tác kế toán.

   Căn cứ theo các quy định trên thì các trường không được bố trí giáo viên đứng lớp kiêm nhiệm công tác kế toán. Nhưng nếu viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn thư, thủ quỹ, y tế học đường còn khuyết thì có thể bố trí giáo viên kiêm nhiệm thêm công việc trên.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn