Giáo viên có khả năng tổ chức sự kiện và khả năng âm nhạc có được chọn làm Tổng phụ trách Đội không?

26/04/2022

Giáo viên có khả năng tổ chức sự kiện và khả năng âm nhạc có được chọn làm Tổng phụ trách Đội không? Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội là gì? Tôi là giáo viên trường THCS, tôi là giáo viên âm nhạc và có khả năng tổ chức sự kiện so với các giáo viên khác. Cho tôi hỏi là tôi có được chọn làm Tổng phụ trách Đội không?

  • Giáo viên có khả năng tổ chức sự kiện và khả năng âm nhạc có được chọn làm Tổng phụ trách Đội không?
   (ảnh minh họa)
  • Giáo viên có khả năng tổ chức sự kiện và khả năng âm nhạc có được chọn làm Tổng phụ trách Đội không?

   Căn cứ Điều 2 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội như sau:

   1. Giáo viên được chọn để cử làm Tổng phụ trách Đội phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

   a) Đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đang giữ (tiêu chuẩn đối với giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; tiêu chuẩn đối với giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập).

   b) Đã được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội.

   c) Có năng lực phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

   2. Ưu tiên chọn giáo viên có khả năng về âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thể thao, thuyết trình, tổ chức sự kiện, truyền thông để giúp nhà trường tổ chức tốt các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

   Theo quy định trên thì yếu tố giáo viên khả năng về âm nhạc, tổ chức sự kiện chỉ là yếu tố ưu tiên. Bạn phải đáp ứng tiêu chuẩn tại Khoản 1 trên và kết quả sẽ được chọn lọc.

   Như vậy, bạn có thể được chọn dựa vào yếu tố có khả năng tổ chức sự kiện và khả năng âm nhạc nếu bạn đủ điều kiện tiêu chuẩn như quy định trên.

   Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội là gì?

   Căn cứ Điều 3 Thông tư này quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội như sau;

   1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên ở mỗi cấp học theo quy định tại Điều lệ trường học hiện hành.

   2. Tham mưu cho hiệu trưởng các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong phạm vi nhà trường.

   3. Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý các chương trình hoạt động cho đội viên, học sinh trong nhà trường theo kế hoạch của ngành Giáo dục, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng Đội các cấp.

   4. Xây dựng hệ thống tổ chức cơ sở Đội trong nhà trường theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; bồi dưỡng đội ngũ phụ trách chi đội, ban chỉ huy Đội các cấp.

   5. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, hoạt động giáo dục trong nhà trường.

   6. Học tập, rèn luyện và tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, công tác Đội và phong trào thiếu nhi do ngành Giáo dục, Hội đồng Đội các cấp tổ chức để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

   7. Được bảo đảm các điều kiện để thực hiện các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn