Giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng cần phải có hàm sĩ quan không?

Ngày hỏi:15/10/2019

Tôi dự định làm giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng tại trường cấp 3. Vậy cho hỏi, giáo viên dạy môn GDQP-AN cần phải có hàm sĩ quan không?

  • Theo Khoản 1, 2 Điều 8 Thông tư 40/2012/TT-BGDĐT quy định điều kiện giáo viên dạy môn quốc phòng an ninh như sau:

   - Phải có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khỏe phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ;

   - Có tinh thần trách nhiệm của người thầy, người cán bộ quản lý giáo dục và người chỉ huy; có trình độ chuyên môn được đào tạo theo quy định hiện hành.

   - Phải được đào tạo chuyên ngành GDQP-AN trình độ đại học, hoặc cử nhân sư phạm có chứng chỉ giáo viên GDQP-AN;

   - Cử nhân sư phạm giáo dục quốc phòng ghép môn.

   Như vậy giáo viên GDQP-AN chỉ cần đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định trên không cần có hàm sĩ quan.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn