Giáo viên dạy thêm khi chưa được cấp phép có bị buộc nghỉ việc không?

26/04/2022

Tôi được biết theo quy định thì giáo viên để được dạy thêm thì phải được cấp phép theo quy định. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Trường hợp giáo viên dạy thêm khi chưa được cấp giấy phép thì có bị buộc nghỉ việc không ạ? 

  • Giáo viên dạy thêm khi chưa được cấp phép có bị buộc nghỉ việc không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 7 Nghị định 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về dạy thêm như sau:

   1. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về dạy thêm theo các mức phạt sau đây:

   a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định;

   b) Từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đúng đối tượng;

   c) Từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đúng nội dung đã được cấp phép;

   d) Từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi chưa được cấp phép.

   2. Hình thức xử phạt bổ sung:

   a) Tước quyền sử dụng giấy phép dạy thêm từ 6 đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này;

   b) Đình chỉ hoạt động dạy thêm từ 12 đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều này.

   3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   a) Buộc bổ sung đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

   b) Buộc trả lại cho người học các khoản tiền đã thu và chịu mọi chi phí trả lại đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c và d Khoản 1 Điều này.

   Còn tại Điều 52 Luật viên chức 2010 có quy định:

   Điều 52. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức

   1. Viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

   a) Khiển trách;

   b) Cảnh cáo;

   c) Cách chức;

   d) Buộc thôi việc.

   Theo thông tin mà bạn cung cấp và căn cứ quy định nêu trên thì chúng tôi chưa thể khẳng định bạn có bị buộc thôi việc hay không. Bạn có thể kham khảo quy chế tại nhà trường đơn vị của mình để biết mức xử lý kỷ luật đối với hành vi dạy thêm khi chưa được phép đối với bạn.

   Ban biên tập phản hồi.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn