Giáo viên tiểu học bắt buộc phải có bằng đại học từ năm 2020 không?

26/04/2022

Chị Nguyễn Hiền Lan có nội dung thắc mắc gửi về Ban biên tập như sau: Năm 2020, giảng dạy tiểu học bắt buộc phải có bằng đại học có đúng không? Chị hiện tại đã 48 tuổi rồi, có bắt buộc phải có bằng đại học không vì hiện tại chị ở bậc cao đẳng?

  • Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực vào ngày 01/7/2020):

   “Điều 72. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo

   1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:

   a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

   b) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

   Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;”

   Theo quy định tại Điều 73 Luật Giáo dục 2019:

   “Điều 73. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo

   1. Nhà nước có chính sách đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo; nhà giáo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ.

   2. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tạo điều kiện để nhà giáo được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn theo quy định của pháp luật.”

   => Như vậy, theo quy định trên thì từ ngày Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực vào ngày 01/7/2020 thì giáo viên tiểu học bắt buộc phải có bằng cử nhân đại học. Trong trường hợp chị đang có bằng tốt nghiệp cao đẳng thì nhà nước sẽ có chính sách đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn hoặc được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của chính phủ.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn