Giáo viên trung học phổ thông có thời gian tập sự là bao lâu? Nội dung tập sự của giáo viên trung học phổ thông bao gồm những gì?

Ngày hỏi:25/07/2022

Giáo viên trung học phổ thông có thời gian tập sự là bao lâu? Nội dung tập sự của giáo viên trung học phổ thông bao gồm những gì? 

Chào Ban biên tập, em có vấn đề này cần được giải đáp. Em đã tốt nghiệp ngành sư phạm Toán tại Đại học Sư phạm vào tháng 3/2022. Sau đó em có thi tuyển viên chức thì đã được trúng tuyển vào vị trí giáo viên dạy Toán tại trường THPT B. Em được thông báo là viên chức mới được tuyển vào sẽ có khoảng thời gian tập sự. Cho em hỏi giáo viên THPT thì có thời gian tập sự là bao lâu và nội dung tập sự là bao gồm những gì ạ?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, em cảm ơn!

  • 1. Giáo viên trung học phổ thông có thời gian tập sự là bao lâu?

   Theo Khoản 1 Điều 72 Luật giáo dục 2019 quy định trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:

   a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

   b) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

   Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

   c) Có bằng thạc sĩ đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;

   d) Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

   Tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định thời gian tập sự được quy định như sau:

   a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;

   b) 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;

   c) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.

   d) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

   Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.

   Như vậy, giáo viên trung học phổ thông theo quy định trình độ là phải có bằng tốt nghiệp đại học. Bạn đã tốt nghiệp đại học thì thời gian tập sự tại vị trí giáo viên trung học phổ thông của bạn là 12 tháng.

   2. Nội dung tập sự của giáo viên trung học phổ thông gồm những gì?

   Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định nội dung tập sự:

   a) Nắm vững quy định của pháp luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập nơi công tác; nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

   b) Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

   c) Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

   Đây là nội dung tập sự dành cho giáo viên trung học phổ thông trong thời gian tập sự.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn