Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có giá trị trong bao lâu?

26/04/2022

 Trường hợp sinh viên mới tốt nghiệp chưa được cấp bằng thì sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Vậy Ban biên tập cho hỏi: Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có giá trị pháp lý trong thời hạn bao lâu? Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Tại Điều 7 Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, có quy định:

   Trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp, người học đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp được hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

   Tìm hiểu quy định của pháp luật hiện hành thì tại các trường, trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp chính thức người người hoàn thành khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Pháp luật không quy định giá trị pháp lý của giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong bao lâu. Mà vấn đề đó tùy thuộc vào đơn vị tuyển dụng hoặc tiếp nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đó.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn