Hà Nội: Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông không chuyên năm học 2023 - 2024?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/03/2023

Xin hỏi Hà Nội tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông không chuyên năm học 2023 - 2024 theo phương thức nào? - Câu hỏi của Phương Oanh (Vĩnh Phúc).

  • Hà Nội: Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông không chuyên năm học 2023 - 2024?

   Căn cứ tiết 3 tiểu mục II Mục B Kế hoạch 656/KH-SGDĐT năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội có quy định phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông không chuyên tại Hà Nội năm học 2023 - 2024 như sau:

   TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP KHÔNG CHUYÊN

   ....

   3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.

   Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập.

   a) Bài thi

   - Tổ chức thi 03 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

   - Với bài thi Ngoại ngữ, thi sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

   b) Hình thức thi

   - Bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi.

   - Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thị trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 02 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

   c) Đề thi

   - Để thị gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

   - Mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tính giảm phủ hợp với thời gian, dảm bảo theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tại các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

   .....

   Như vậy, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông không chuyên tại Hà Nội năm học 2023 - 2024 sẽ là thi tuyển.

   Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập.

   (Hình từ Internet)

   Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông năm học 2023-2024 của Thành phố Hà Nội?

   Theo Kế hoạch 656/KH-SGDĐT năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024.

   Mục đích và yêu cầu của Kế hoạch tuyển sinh như sau:

   - Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. Đảm bảo 100% học sinh đã tốt nghiệp THCS có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trưởng THPT, các trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS.

   - Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

   - Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

   - Phân công nhiệm vụ cụ thể, cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

   Số lượng dự kiến tuyển học sinh vào các trường THPT công lập năm học 2023-2024 trong tổng số 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp THCS là bao nhiêu?

   Tại tiểu mục I Mục B Kế hoạch 656/KH-SGDĐT năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội đã dự kiến số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 như sau:

   Số lượng dự kiến

   .....

   2. Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2014

   Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, số lượng học sinh và tỷ lệ tuyến sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố dự kiến như sau:

   - Tuyến vào trường THPT; khoảng 102.000 học sinh (tăng khoảng 1.000 học sinh so với năm học 2022 – 2023). Trong đó:

   + Tuyến vào các trường THPT công lập: khoảng 72.000 học sinh (tăng 1000 học sinh so với năm học 2022 – 2023), chiếm tỷ lệ 55,7%.

   + Tuyến vào các trường THPT công lập tự chủ và tư thục: khoảng 30.000 học sinh, chiếm tỷ lệ 23,2%,

   - Tuyến vào trung tâm GDNN - GDTX: khoảng 10.000 học viên, chiếm tỷ le 7,7%

   Tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm GDNN - GDTX liên kết với các trưởng trung cấp và cao đẳng dạy văn hóa chương trình GDTX cấp THPT), khoảng 17 210 học viên, chiếm tỷ lệ 13,4%.

   Như vậy, trong năm học 2023 - 2024 Hà Nội dự kiến có khoảng 102.000 học sinh được tuyển sinh vào lớp 10 cụ thể:

   + Tuyến vào các trường THPT công lập: khoảng 72.000 học sinh (tăng 1000 học sinh so với năm học 2022 – 2023), chiếm tỷ lệ 55,7%.

   + Tuyến vào các trường THPT công lập tự chủ và tư thục: khoảng 30.000 học sinh, chiếm tỷ lệ 23,2%.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn