Hiệu phó có được đại diện trường để giải quyết các quyền lợi cho người lao động ở trường nghỉ việc không?

26/04/2022

Khi Hiệu trưởng trường ĐH tư thục nghỉ việc nhưng vẫn chưa có quyết định miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng. Chủ tich hội đồng quản trị trường bổ nhiệm phó hiệu trưởng điều hành Trường. Vậy cho tôi hỏi Phó hiệu trưởng trường có được đại diện diện Trường để giải quyết các quyền lợi cho người lao động ở trường khi họ nghỉ việc không? 

  • Căn cứ: Quyết định 70/2014/QĐ-TTg

   Điều 25 Điều lệ trường đại học ban hành kèm Quyết định 70/2014/QĐ-TTg thì:

   Hiệu trưởng trường đại học tư thục có quyền: Tổ chức tuyển dụng giảng viên, cán bộ quản lý và người lao động khác; quyết định việc tiếp nhận, bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định; quyết định tuyển dụng, quyết định nghỉ hưu, cho thôi việc, thuyên chuyển công tác, ký hợp đồng lao động và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

   Và Theo Điều a2, Điều 26 văn bản này thì Phó hiệu trưởng trường đại học tư thục có quyền:

   Phó hiệu trưởng trường đại học có nhiệm vụ trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của hiệu trưởng; được thay mặt hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã giải quyết; có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng về tình hình công việc được giao.

   Như vậy, về nguyên tắc thì thẩm quyền giải quyết các quyền lợi cho người lao động nhà trường là của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng chỉ được thực hiện khi có sự phân công của Hiệu trưởng. Do đó, nếu khuyết Hiệu trưởng trong trường hợp này cần xem lại Điều lệ nhà trường có quy định về vấn đề này không, nếu không Hội đồng quản trị nhà trường cần xem xét để bầu Hiệu trưởng mới.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn