Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Ngày hỏi:20/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Hồng Anh, là văn thư và cũng là kế toán tại một trường Trung học cơ sở tại Tp Hồ Chí Minh, có thắc mắc mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể thắc mắc như sau: Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường  bao gồm nhưng giấy tờ, tài liệu nào?

  • Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường bao gồm nhưng giấy tờ, tài liệu quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy, học thêm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cụ thể như sau:

   - Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

   - Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại điều 8 quy định này.

   - Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn