Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của cơ sở giáo dục mầm non

26/04/2022

Chị tôi là giáo viên mầm non. Do trước đây giáo viên mầm non không được đóng BHXH nên cuối năm nay chị tôi đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu năm đóng BHXH. Theo chế độ của Nhà nước mới đây thì chị tôi phải làm các thủ tục để nhận sự trợ giúp của Nhà nước để có đủ số năm đóng BHXH được nghỉ hưu. Qua chuyên mục này tôi xin nhờ luật gia hướng dẫn trình tự xét duyệt đối với đối tượng như chị tôi. Xin cảm ơn luật gia.

    • Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2012 ngày 14/8/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí quy định trình tự xét duyệt đối tượng hưởng hỗ trợ như sau: Đầu quý I hàng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho đối tượng thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ quy định (bao gồm cả đối tượng đang công tác sẽ nghỉ việc vì hết tuổi lao động trong năm tài chính liền kề và đối tượng đã nghỉ việc nhưng chưa được hưởng hỗ trợ) viết đơn đề nghị hỗ trợ nộp cho cơ sở giáo dục mầm non nơi công tác trước khi nghỉ việc. Cơ sở giáo dục mầm non căn cứ hồ sơ đề nghị hỗ trợ quy định tại Thông tư 28 để duyệt, ký xác nhận tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn đề nghị hỗ trợ của người được hưởng hỗ trợ; chậm nhất ngày cuối cùng của quý I hàng năm, cơ sở giáo dục mầm non hoàn thành việc xác nhận đơn của người được hưởng hỗ trợ và lập danh sách gửi Phòng GD-ĐT. Trường hợp nếu cơ sở giáo dục mầm non trực thuộc Sở GD-ĐT hoặc cơ quan, ngành khác thì nộp hồ sơ về Phòng GD-ĐT địa phương để xét duyệt, tổng hợp theo địa bàn; trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị hưởng hỗ trợ và đơn của người được hưởng hỗ trợ, Phòng GD-ĐT phối hợp với cơ quan BHXH cấp huyện, tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chủ tịch UBND cấp huyện) xét duyệt. Trường hợp có đối tượng phải xác minh thì chậm nhất sau 20 ngày làm việc, Phòng GD-ĐT hoàn thành việc xác minh và phối hợp với cơ quan BHXH cấp huyện để thẩm định danh sách đề nghị hưởng hỗ trợ, trình Chủ tịch UBND cấp huyện xét duyệt. Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng GD-ĐT, Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt danh sách người được hưởng hỗ trợ và chuyển Phòng GD-ĐT để chuyển đến cơ quan BHXH cấp huyện kèm theo đơn đề nghị hỗ trợ của người được hưởng hỗ trợ để theo dõi và tổ chức thực hiện. Từ quy định trên thì chị bạn làm đơn đề nghị theo mẫu nhà trường hướng dẫn và các thủ tục hồ sơ là do nhà trường lập và gửi các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt theo trình tự như luật gia đã nêu.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn