Hồ sơ giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập

Ngày hỏi:12/03/2019

Hồ sơ giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp đó gồm có nhừng giấy tờ, tài liệu nào? Ban tư vấn vui lòng hỗ trợ giúp tôi.

  • Tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực từ 20/03/2019, có quy định hồ sơ giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp đó là 01 bộ, bao gồm:

   a) Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do giải thể;

   b) Phương án giải thể, trong đó nêu rõ phương án giải quyết tài sản, quyền lợi của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn