Học xong sư phạm mà thất nghiệp có phải bồi hoàn chi phí hỗ trợ học tập không?

Ngày hỏi:29/11/2021

Em được biết khi học sư phạm thì sẽ được nhà nước hỗ trợ các chi phí học tập và sinh hoạt. Nên em muốn hỏi trong trường hợp tốt nghiệp xong mà thất nghiệp, không xin được việc làm thì có phải bồi thường lại chi phí đã được hỗ trợ hay không?

  • Học xong sư phạm mà thất nghiệp có phải bồi hoàn chi phí hỗ trợ học tập không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 116/2020/NĐ-CP về bồi hoàn chi phí hỗ trợ với sinh viên sư phạm như sau:

   - Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp;

   - Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách và công tác trong ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian công tác theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

   - Sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học.

   Như vậy, trong trường hợp sau khi tốt nghiệp trong vòng 2 năm mà không công tác trong ngành giáo dục thì sẽ thuộc đối tượng phải bồi hoàn chi phí hỗ trợ lại cho nhà nước. Nên kể cả trường hợp trong 2 năm không kiếm được việc làm thì cũng sẽ phải bồi hoàn lại chi phí hỗ trợ cho nhà nước.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn