Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc trong Tổ chức tuyển sinh chương trình đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

26/04/2022

Tôi nghe nói quy định về hoạt động đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học mới có sự sửa đổi. Hiện tôi đang công tác trong một trường đại học nên khá quan tâm tới nội dung này. Tôi có thắc mắc như sau: Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc trong Tổ chức tuyển sinh chương trình đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi của Quý Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi cảm ơn. Trần Hoàng Minh, địa chỉ mail minhtri****@gmail.com

  • Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc trong Tổ chức tuyển sinh chương trình đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học được hướng dẫn tại Điều 6 Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 01/05/2017), theo đó:

   Điều 6. Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc

   1. Hội đồng tuyển sinh VLVH do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định thành lập. Thành phần hội đồng tuyển sinh VLVH gồm: chủ tịch hội đồng tuyển sinh VLVH là thủ trưởng cơ sở đào tạo hoặc cấp phó của thủ trưởng cơ sở đào tạo được cấp trưởng uỷ quyền; phó chủ tịch hội đồng tuyển sinh VLVH là cấp phó của thủ trưởng cơ sở đào tạo; uỷ viên thư ký là trưởng hoặc phó đơn vị quản lý đào tạo VLVH; các uỷ viên là một số trưởng hoặc phó đơn vị liên quan trực tiếp đến công tác tuyển sinh VLVH và cán bộ công nghệ thông tin.

   2. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tuyển sinh

   a) Tổ chức triển khai tuyển sinh VLVH theo Quy chế tuyển sinh VLVH do cơ sở đào tạo ban hành;

   b) Thực hiện các công việc liên quan tới công tác tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo;

   c) Tổng kết công tác tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo; thực hiện chế độ báo cáo kết quả của công tác tuyển sinh VLVH với Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành.

   3. Các ban giúp việc cho hội đồng tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo do chủ tịch hội đồng tuyển sinh VLVH quyết định thành lập.

   4. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch hội đồng tuyển sinh, phó chủ tịch hội đồng tuyển sinh, uỷ viên thư ký và các ủy viên; nhiệm vụ, quyền hạn của các ban giúp việc cho hội đồng tuyển sinh VLVH được quy định trong Quy chế tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo.

   5. Những người có người thân (con, vợ, chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của mình và của vợ hoặc chồng) dự thi hay xét tuyển vào cơ sở đào tạo không được tham gia hội đồng tuyển sinh VLVH và các ban giúp việc cho hội đồng tuyển sinh VLVH trong kỳ tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc trong Tổ chức tuyển sinh chương trình đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học, được quy định tại Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 6 quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn