Hướng dẫn tính số tiết dạy phụ trội cho giáo viên kiêm nhiệm nhiều chức danh

26/04/2022

Em dạy lớp 5 là 26 tiết/tuần; làm chủ nhiệm 3 tiết/tuần; làm chủ tịch Công đoàn 4 tiết/tuần. Tổng cộng 33 tiết/tuần. Vậy em có được hưởng 10 tiết phụ trội/tuần không? Vì trường nói em làm kiêm nhiệm 2 nhiệm vụ chỉ hưởng phần kiêm nhiệm cao nhất là công đoàn nên trường chỉ trả em 7 tiết phụ trội/ tuần đúng hay sai. Làm chủ nhiệm có gọi là kiêm nhiệm không. Trân trọng cám ơn.

  • Hướng dẫn tính số tiết dạy phụ trội cho giáo viên kiêm nhiệm nhiều chức danh
   (ảnh minh họa)
  • Đầu tiên, cần khẳng định giáo viên chủ nhiệm là một chức danh kiêm nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.

   Theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết.

   Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định giáo viên tiển học kiêm nhiệm chức công tác chủ nhiệm được giảm 3 tiết/tuần.

   Theo Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT, giáo viên tiểu học kiêm nhiệm thêm chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở sẽ được giảm 4 giờ dạy/tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học).

   Mặt khác, về quy định giáo viên chỉ được "Mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 02 chức danh và được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất." tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT. Đối chiếu với trường hợp của bạn kiêm nhiệm 2 chức danh trên, bạn sẽ được hưởng mức giảm giờ dạy theo chức danh cao hơn là chủ tịch công đoàn => được giảm 4 giờ dạy/tuần.

   => Kết luận:

   Tổng số tiết theo quy định pháp luật bạn phải dạy là 19 tiết/tuần (sau khi đã giảm định mức giờ dạy), theo thông tin bạn cung cấp thì bạn dạy 26 tiết/tuần, cho nên số tiết bạn dạy vượt trội là 7 tiết/tuần. Trường chi trả 7 tiết tiền vượt trội là hoàn toàn phù hợp với quy định.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn