Khen thưởng thường xuyên đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề

26/04/2022

Khen thưởng thường xuyên đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Hải Anh, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Bình Định. Tôi cần tìm hiểu quy định về công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề. Ban biên tập cho tôi hỏi:  Khen thưởng thường xuyên đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.          

  • Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 45/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Khen thưởng thường xuyên được xét trao cho cá nhân, lớp học sinh, sinh viên có thành tích trong học tập, rèn luyện.

   2. Nội dung, hình thức khen thưởng đối với cá nhân và lớp học sinh, sinh viên được thực hiện theo khoản 2 Điều 19 của Quyết định số 26. Cụ thể:

   Điều 19. Nội dung, hình thức khen thưởng

   Việc khen thưởng được tiến hành đột xuất và thường xuyên.

   ...

   2. Khen thưởng thường xuyên

   Việc khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân và tập thể lớp HSSV được tiến hành vào cuối mỗi học kỳ hoặc năm học (đối với người học trung cấp nghề, cao đẳng nghề), khoá học (đối với người học sơ cấp nghề). Cụ thể:

   a) Đối với cá nhân HSSV:

   - Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc;

   - Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu cá nhân như sau:

   + Đạt danh hiệu HSSV Khá, nếu xếp loại học tập và rèn luyện từ Khá trở lên;

   + Đạt danh hiệu HSSV Giỏi, nếu xếp loại học tập từ Giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ Tốt trở lên;

   + Đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc, nếu xếp loại học tập và rèn luyện Xuất sắc.

   Đánh giá, xếp loại học tập của HSSV được thực hiện theo quy định tại “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy” ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đối với môn học, mô-đun nào chưa kết thúc ở thời điểm đánh giá thì lấy điểm tổng hợp kết quả kiểm tra định kỳ của môn học, mô-đun đó làm căn cứ để đánh giá, xếp loại.

   - Danh hiệu cá nhân của HSSV phải được ghi vào hồ sơ HSSV;

   - Không xét khen thưởng đối với HSSV bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc môn học, mô-đun ở lần thứ nhất trong học kỳ hoặc năm học, khoá học đó dưới mức trung bình.

   b) Đối với tập thể lớp HSSV:

   - Danh hiệu lớp HSSV gồm 2 loại: Lớp HSSV Tiên tiến và Lớp HSSV Xuất sắc.

   - Đạt danh hiệu Lớp HSSV Tiên tiến, nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

   + Có từ 25% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên;

   + Có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên;

   + Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;

   + Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong CSDN.

   - Đạt danh hiệu Lớp HSSV Xuất sắc nếu đạt các tiêu chuẩn danh hiệu Lớp HSSV Tiên tiến và có từ 10% HSSV đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Khen thưởng thường xuyên đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 45/2009/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 6 Thông tư 45/2009/TT-BLĐTBXH Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn