Không phải nhà giáo có được hưởng trợ cấp lần đầu tại xã đặc biệt khó khăn?

26/04/2022
Xin hỏi. Tôi vừa được tuyển dụng vào làm y tế trường học từ ngày 10/12/2013 thuộc xã đặc biệt khó khăn được phê duyệt theo Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Cho hỏi, tôi có được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu không? Ngoài ra tôi còn được hưởng các chế độ phụ cấp nào theo quy định? Xin cho biết cụ thể? Xin cảm ơn.
  • Công ty luật Cương Lĩnh xin trả lời câu hỏi như sau:

   Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; căn cứ Nghị định số 19/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì:

   Bạn không phải là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nên không được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định 19/2013/NĐ-CPNghị định 61/2006/NĐ-CP. Bạn chỉ được hưởng trợ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, theo đó, mức trợ cấp thu hút được quy định như sau:

   1. Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

   2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

   a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

   b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn