Kiểm tra, thi cuối khóa của cơ sở dự bị đại học sư phạm

26/04/2022

Kiểm tra, thi cuối khóa của cơ sở dự bị đại học sư phạm được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Kim Phương, hiện đang sống tại Gia Lai. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc tuyển sinh dự bị đại học ngành sư phạm, cụ thể là vấn đề: Kiểm tra, thi cuối khóa của cơ sở dự bị đại học sư phạm được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.       

  • Theo quy định tại Điều 9 Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm Thông tư 26/2016/TT-BGDĐT thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Kiểm tra định kỳ đối với các môn học

   a) Trong một năm học, mỗi môn học có 2 lần kiểm tra định kỳ bằng hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. Thời gian làm bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm là 45 phút, theo hình thức tự luận là 60 phút;

   b) Học sinh chưa đủ số lần kiểm tra định kỳ của mỗi môn học, nếu có lý do chính đáng được nhà trường xem xét cho kiểm tra bổ sung.

   2. Thi cuối khóa

   a) Điều kiện thi cuối khóa

   Học sinh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây được dự thi cuối khóa:

   - Không bị thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

   - Có đủ số lần kiểm tra định kỳ của mỗi môn học;

   - Điểm trung bình của hai bài kiểm tra định kỳ của mỗi môn học đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

   b) Các môn thi cuối khóa: Là ba môn theo tổ hợp môn xét tuyển vào cơ sở dự bị đại học;

   c) Đề thi của kỳ thi cuối khóa lấy trong ngân hàng đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Hiệu trưởng cơ sở dự bị đại học quyết định thành lập Hội đồng thi cuối khóa và các ban giúp việc (Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi và Ban phúc khảo) thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc kiểm tra, thi cuối khóa của cơ sở dự bị đại học sư phạm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 26/2016/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn