Kinh phí thực hiện công tác nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên do ai chi trả?

26/04/2022

Giáo viên thuộc diện phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo có được chi trả kinh phí từ nguồn khác hay phải tự lo kinh phí nâng trình độ khi áp dụng quy định mới?

  • Căn cứ theo Điều 9 Nghị định 71/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 18/08/2020) quy định về kinh phí thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên như sau:

   - Kinh phí thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật; ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương khi chưa cân đối được ngân sách để thực hiện nhiệm vụ này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

   - Các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục bảo đảm kinh phí để chi trả các chế độ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định này cho giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn.

   - Việc thanh toán kinh phí đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên cho các cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về kinh phí để thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đạo tào của giáo viên theo quy định tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn