Lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo giáo viên tiểu học thực hiện trong khoảng thời gian nào?

26/04/2022

Đối với giáo viên tiểu học thì thời gian thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo sẽ diễn ra trong khoản thời gian nào?

  • Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 71/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 18/08/2020) quy định về thời gian thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học như sau:

   Lộ trình thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.

   Lộ trình được thực hiện thành hai giai đoạn:

   - Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đạt ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

   - Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên tiểu học hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

   Trên đây là quy định về thời gian thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non theo quy định của Nghị định 71/2020/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn