Ngân Hàng Hỏi - Đáp Pháp Luật

Mẫu sổ gốc cấp bằng thạc sĩ

Ngày hỏi:06/03/2020

Liên quan đến quy định về việc cấp văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc. Ban biên tập có thể cung cấp giúp tôi mẫu sổ gốc cấp bằng thạc sĩ không ạ? Mong sớm nhận phản hồi.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Mẫu sổ gốc cấp bằng thạc sĩ quy định tại Phụ lục I Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, như sau:

  MẪU SỔ GỐC CẤP BẰNG THẠC SĨ
  (Kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  CƠ SỞ GIÁO DỤC CẤP VĂN BẰNG
  -------

  SỔ GỐC CẤP BẰNG THẠC SĨ

  Khóa học: ………………………………………………………………….

  Hình thức đào tạo: ……………………………………………………….

  Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ số .... ngày .... tháng .... năm ………

  Số TT

  Họ và tên người học

  Ngày tháng năm sinh

  Nơi sinh

  Giới tính

  Dân tộc

  Quốc tịch

  Quyết định thành lập hội đồng đánh giá luận văn

  Ngày bảo vệ

  Tên ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

  Số hiệu văn bằng

  Số vào sổ gốc cấp văn bằng

  Người nhận văn bằng ký và ghi rõ họ tên

  Ghi chú

  Địa danh, ngày ….. tháng .... năm ………….
  THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CẤP VĂN BẰNG
  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn