Mục tiêu của giáo dục thường xuyên

Ngày hỏi:16/07/2019

Pháp luật giáo dục quy định như thế nào về mục tiêu của giáo dục thường xuyên từ năm 2020 khi luật mới có hiệu lực? Nhờ ban biên tập giải đáp, cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 41 Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) có nội dung quy định về mục tiêu của giáo dục thường xuyên như sau:

   Giáo dục thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học tập suốt đời nhằm phát huy năng lực cá nhân, hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội; góp phần xây dựng xã hội học tập.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn