Nâng loại, hạ loại trại viên trong cơ sở giáo dục bắt buộc được quy định như thế nào?

26/04/2022

Tôi tên là Hoàng Anh Thư, SĐT: 098***, tôi muốn hỏi: Nâng loại, hạ loại trại viên trong cơ sở giáo dục bắt buộc được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Gia đình tôi có một thành viên hiện đang ở trong cơ sở giáo dục bắt buộc nên rất quan tâm tới vấn đề này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  • Nâng loại, hạ loại trại viên trong cơ sở giáo dục bắt buộc được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 07/2015/TT-BCA quy định quản lý trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành, theo đó:

   1. Hạ loại trại viên

   a) Trại viên tích cực học tập, lao động, đã chấp hành được 1/2 thời hạn mà trong thời gian đó liên tục tiến bộ thì được xét hạ loại;

   b) Trại viên lập công, cung cấp thông tin giúp ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, trốn khỏi cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc khác được Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng thì được xét hạ loại đột xuất.

   2. Nâng loại trại viên

   Trại viên có hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, câu kết, móc nối, tìm cách trốn khỏi cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 02/2014/NĐ-CP từ 02 lần trở lên thì xem xét nâng loại.

   3. Hội đồng xét nâng loại, hạ loại trại viên do Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc thành lập, gồm:

   - Giám đốc Cơ sở giáo dục bắt buộc làm Chủ tịch hội đồng;

   - Phó Giám đốc phụ trách trinh sát làm Phó Chủ tịch;

   - Phó giám đốc phụ trách giáo dục, Phó Giám đốc phụ trách phân khu, Đội trưởng Trinh sát, Đội trưởng Giáo dục, hồ sơ, Đội trưởng Cảnh sát quản giáo, Đội trưởng Cảnh sát bảo vệ - cơ động, Trưởng phân khu làm Ủy viên.

   Căn cứ kết quả họp của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng quyết định nâng loại, hạ loại trại viên. Quyết định được lưu vào hồ sơ trại viên.

   4. Thời gian xét nâng loại, hạ loại trại viên thực hiện cùng với kỳ xếp loại thi đua Quý II và Quý IV của cơ sở giáo dục bắt buộc, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về nâng loại, hạ loại trại viên trong cơ sở giáo dục bắt buộc, được quy định tại Thông tư 07/2015/TT-BCA. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn