Nếu tốt nghiệp sư phạm dạy trường dân lập có phải hoàn trả học phí không?

Ngày hỏi:27/07/2022

Nếu tốt nghiệp sư phạm dạy trường dân lập có phải hoàn trả học phí không? Học ngành sư phạm ở trường tư thục có được Miễn học phí? Từ tháng 7/2020, học sinh cấp 1 không phải đóng học phí?

  • Nếu tốt nghiệp sư phạm dạy trường dân lập có phải hoàn trả học phí không?

   Câu hỏi: Nếu em học sư phạm ra xong mà xin vào dạy ở các trường ngoài công lập thì có phải hoàn trả lại số tiền mà em đã được miễn trong thời gian theo học không ạ?

   Trả lời:

   Khoản 4 Điều 85 Luật Giáo dục 2019 quy định về học bổng, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí và chí phí sinh hoạt như sau:

   Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo.

   Học sinh, sinh viên sư phạm được hưởng các chính sách học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

   Theo quy định nêu trên thì sinh viên sư phạm sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn học phí đã được hỗ trợ. Như vậy, trường hợp bạn dạy ở các trường ngoài công lập vẫn thuộc ngành giáo dục nên không phải hoàn trả lại số tiền mà bạn được miễn trong thời gian theo học.

   Học ngành sư phạm ở trường tư thục có được miễn học phí?

   Câu hỏi: Cho em hỏi là trường tư thục hay dân lập có được tính là trường trong hệ thống giáo dục không ạ? Em được biết theo bên sư phạm sẽ không còn chính sách miễn học phí nữa phải không ạ?

   Trả lời:

   Theo Điều 1 Điều 47 Luật Giáo dục 2019 quy định nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức theo các loại hình sau đây:

   - Trường công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu;

   - Trường dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, xã, phường, thị trấn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện hoạt động.

   Loại hình trường dân lập chỉ áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non;

   - Trường tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

   Trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là trường mà nhà đầu tư cam kết và thực hiện cam kết hoạt động không vì lợi nhuận, được ghi trong quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi loại hình trường; hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển nhà trường.

   Tại Khoản 4 Điều 85 Luật Giáo dục 2019 quy định như sau:

   Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo.

   Và tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 116/2020/NĐ-CP thì hỗ trợ tiền đóng học phí: Học sinh, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi học sinh, sinh viên sư phạm theo học nhưng tối đa không vượt mức trần học phí theo quy định của Chính phủ.

   Theo đó, trường tư thục và trường dân lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Và theo quy định trên thì sinh viên sư phạm (bao gồm sinh viên tại trường tư thục) sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt toàn khóa học nhưng mức học phí được hỗ trợ không vượt quá mức trần học phí do Chính phủ quy định.

   Từ tháng 7/2020, học sinh cấp 1 không phải đóng học phí?

   Câu hỏi: Tôi có 2 bé đang học lớp 3 và lớp 4 tại quân 5, TP.HCM. Vừa qua tôi có xem tivi biết được nhà nước có quy định mới là học sinh cấp 1 từ tháng 7/2020 sẽ không phải đóng học phí đúng không ạ?

   Trả lời:

   Theo Khoản 3 Điều 99 Luật giáo dục 2019 quy định:

   Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

   Như vậy từ 1/7/2020, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí. Học sinh trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn