Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011 được hưởng trợ cấp thâm niên

Ngày hỏi:10/09/2015
Tôi là giáo viên dạy Toán gần 30 năm của một trường THPT. Năm 2008 tôi nghỉ hưu. Tôi trực tiếp dạy học cho đến khi về hưu. Tôi có được hưởng trợ cấp một lần đối với giáo viên nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên không? - Nguyễn Thị Minh Lê, TP Hải Phòng (ntminhle***@gmail.com).

  Nội dung này được Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

  • Theo Điều 2 Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu quy định:

   Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập.

   Còn Điều 3 Quyết định trên quy định: Nhà giáo quy định tại Điều 2 Quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

   Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 5 năm trở lên;

   Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011;

   Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1/1/2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

   Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn thuộc đối tượng được hưởng chế độ chế độ trợ cấp theo Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTg.

   Mức trợ cấp được áp dụng theo Điều 4 Quyết định trên như sau:

   Số tiền trợ cấp = (lương hưu hằng tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp

   Trong đó:

   - Lương hưu hằng tháng là mức lương hưu đang hưởng tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành;

   - Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục công lập đã được tính hưởng chế độ hưu trí.

   Nếu có tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12. tháng được tính tròn là 1 năm.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn