Nguồn kinh phí để chi trả chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

Ngày hỏi:15/07/2019

Ban biên tập làm ơn cho tôi hỏi. Theo quy định thì nguồn kinh phí để chi trả chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp được lấy từ đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Nguồn kinh phí để chi trả chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp quy định tại Điều 6 Quyết định 53/2015/QĐ-TTg về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể như sau:

   1. Kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại Quyết định này được cân đối trong dự toán chi ngân sách nhà nước của lĩnh vực giáo dục, đào tạo hằng năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

   2. Ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để thực hiện chính sách quy định tại Quyết định này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn