Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng lựa chọn tài liệu sử dụng trong cơ sở mầm non là gì?

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật mới, Hội đồng lựa chọn tài liệu sử dụng trong cơ sở mầm non sẽ hoạt động theo nguyên tắc nào để đưa ra lựa chọn về tài liệu sẽ được sử dụng?

  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 21/12/2021) nguyên tắc hoạt động của Hội đồng lựa chọn tài liệu sử dụng trong cơ sở mầm non như sau:

   Hội đồng lựa chọn tài liệu làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, trung thực. Kết quả của mỗi cuộc họp Hội đồng được ghi biên bản, có chữ ký của đầy đủ các thành viên tham dự họp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn