Nguyên tắc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học là gì?

26/04/2022

Nguyên tắc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học là gì? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Dương Hồng Trang (tra***@gmail.com, ở Tiền Giang). Em được biết hiện nay trên cả nước có rất nhiều cơ sở giáo dục đại học. Em thắc mắc: việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học phải tuân theo nguyên tắc nào? Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  • Nguyên tắc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 11 Luật Giáo dục đại học 2012.

   Theo đó, nguyên tắc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học như sau:

   a) Phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành, vùng, địa phương; bảo đảm cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ và cơ cấu vùng miền; đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân;

   b) Bảo đảm tính đa dạng, đồng bộ của hệ thống giáo dục đại học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất và dịch vụ; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

   c) Phù hợp với năng lực đầu tư của Nhà nước và khả năng huy động nguồn lực của toàn xã hội; tạo điều kiện để mọi người đều có cơ hội tham gia xây dựng cơ sở giáo dục đại học;

   d) Tập trung đầu tư cho các nhiệm vụ chủ yếu, các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và các ngành trọng điểm, các vùng kinh tế trọng điểm và các vùng đặc biệt khó khăn.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nguyên tắc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Giáo dục đại học 2012.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn