Nguyên tắc về lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

26/04/2022

Các nguyên tắc khi thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo quy định mới?

  • Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 71/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 18/08/2020) quy định về nguyên tắc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên như sau:

   - Việc xác định lộ trình và tổ chức thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên phải bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện của các cơ sở giáo dục, địa phương; không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy.

   - Việc xác định đối tượng giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo phải bảo đảm đúng độ tuổi, trình độ đào tạo của giáo viên. Ưu tiên bố trí những giáo viên còn đủ tối thiểu năm công tác tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 2 Nghị định này tham gia đào tạo trước. Trường hợp giáo viên không còn đủ năm công tác, không thuộc đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo thì thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   - Việc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên phải bảo đảm khách quan, công khai, công bằng và hiệu quả.

   Trên đây là các nguyên tắc phải tuân theo khi thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo quy định mới sắp được áp dụng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn