Ngân Hàng Hỏi - Đáp Pháp Luật

Nhà trường có được cho thuê địa điểm để xây dựng căn tin trong trường học?

Ngày hỏi:02/10/2019

Hiện nay tôi thấy một số nhà trường có xây dựng căn tin trong trường học. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi căn cứ vào quy định nào để nhà trường cho thuê địa điểm để xây dựng căn tin trong trường học. 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công, có quy định:

   - Yêu cầu khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, tại Điều 43

   - Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, tại Điều 44

   - Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê, tại Điều 46
   Và tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư 144/2017/TT-BTC, quy định:

   a) Cơ quan quản lý tài sản công quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm thẩm định, có ý kiến đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ;

   b) Cơ quan quản lý tài sản công quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm thẩm định, có ý kiến đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương và các nhiệm vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ;

   c) Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, có ý kiến đối với các nhiệm vụ do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp tỉnh xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ;

   d) Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, có ý kiến đối với các nhiệm vụ do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp huyện xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP .

   => Căn cứ theo quy định trên thì khi nhà trường có thể cho thuê để xây dựng căn tin thì trường học phải xây dựng Đề án sử dụng cơ sở vật chất nhà trường vào mục đích cho thuê. Đề án của nhà trường phải được gửi Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn