Nhập học lớp 1 cho con ở trường công lập nơi tạm trú có được không?

26/04/2022

Hộ khẩu thường trú mình ở Nghệ An, mới đăng ký tạm trú ở Hà Nội được 1 tháng nay. Mà bé nhà mình sắp vào lớp 1. Vậy mình có thể đăng ký nhập học cho con theo trường tiểu học công lập ở quận mình đang tạm trú được không? Tại mình mới đăng ký tạm trú thôi, không biết có được không?

  • Nhập học lớp 1 cho con ở trường công lập nơi tạm trú có được không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 42 Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT có quy định về quyền của học sinh tiểu học như sau:

   - Đ­ược học ở một trường, lớp hoặc cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học tại nơi cư trú; được chọn trường ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

   - Được học vượt lớp, học lưu ban; được xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học theo quy định.

   - Đ­ược bảo vệ, chăm sóc, tôn trọng và đối xử bình đẳng; đ­ược đảm bảo những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập và rèn luyện.

   - Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu; được chăm sóc và giáo dục hoà nhập (đối với học sinh khuyết tật) theo quy định.

   - Đư­ợc nhận học bổng và được hư­ởng chính sách xã hội theo quy định.

   - Đ­ược h­ưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   Mà theo Điều 12 Luật Cư trú 2006 thì nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

   Theo các quy định nêu trên thì bạn có thể đăng ký nhập học cho ở trường tiểu học công lập nơi có đăng ký tạm trú.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn