Nhiệm vụ của các sở giáo dục trong phổ biến luật giáo dục

26/04/2022

Nhiệm vụ của các sở giáo dục trong phổ biến luật giáo dục được quy định như thế nào? Cảm ơn!

  • Theo Kế hoạch 992/KH-BGDĐT năm 2019 thì nội dung này được quy định như sau:

   Nhiệm vụ của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm

   a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình bằng những hình thức phù hợp.

   - Thời gian thực hiện: năm 2019, 2020.

   - Kết quả đầu ra: các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tập huấn được tổ chức hoặc nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật được lồng ghép vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khác.

   b) Tuyên truyền, phổ biến cho học sinh, sinh viên những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật, đặc biệt là những nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người học.

   - Thời gian thực hiện: năm 2019, 2020.

   - Kết quả đầu ra: tuần sinh hoạt “Công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa được tổ chức trong đó có nội dung tuyên truyền, phổ biến về Luật Giáo dục hoặc nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật được lồng ghép vào các hoạt động giáo dục pháp luật chính khóa, hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn