Nhiệm vụ Hội Luật gia Việt Nam trong đề án tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Hội Luật gia Việt Nam và liên đoàn luật sư có trách nhiệm gì trong đề án tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021?

  • Căn cứ Quyết định 861/QĐ-TTg năm 2019 quy định nhiệm vụ Hội Luật gia Việt Nam và liên đoàn luật sư trong đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 như sau:

   - Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho các chi hội luật gia, đoàn luật sư.

   - Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về phòng, chống tham nhũng của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý.

   - Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội luật gia, đoàn luật sư tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

   - Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội luật gia, đoàn luật sư tổ chức bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho luật gia, luật sư.

   Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn