Nhiệm vụ Thanh tra Chính phủ trong đề án tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng

26/04/2022

Theo quy định của Thủ tường Chính phủ về đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng đến năm 2021, thì Thanh tra Chính phủ có những nhiệm vụ cụ thể nào?

  • Căn cứ Quyết định 861/QĐ-TTg năm 2019 quy định nhiệm vụ Thanh tra Chính phủ trong đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 như sau:

   - Tổ chức biên soạn, phát hành các cuốn sách có nội dung: pháp luật về phòng, chống tham nhũng; hệ thống hóa các văn bản chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và sự tham gia của Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng; giáo dục đạo đức liêm chính cho thanh, thiếu niên; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; bảo vệ người tố cáo tham nhũng; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; hỏi - đáp pháp luật về - phòng, chống tham nhũng.

   Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020.

   - Biên soạn, phát hành tờ rơi bằng 05 tiếng dân tộc thiểu số chuyển tải kiến thức phổ thông về pháp luật phòng, chống tham nhũng phục vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đồng bào dân tộc thiểu số.

   - Hoàn thiện nội dung, hình thức chuyên trang phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ theo hướng cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật, các tài liệu tuyên truyền cơ bản; các Sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng về phòng, chống tham nhũng; các thông tin chính thức về vụ án, vụ việc tham nhũng.

   - Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra bộ, ngành, địa phương tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng.

   - Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng.

   Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

   - Tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tham nhũng.

   Thời gian thực hiện: Năm 2021.

   - Hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các bộ, ngành, địa phương; tổ chức các sự kiện tuyên truyền tập trung cấp quốc gia; phát hành, quảng bá trên phạm vi toàn quốc tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động về phòng, chống tham nhũng trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - 09 tháng 12 hằng năm.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn