Nhiệm vụ và quyền hạn về tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất, kinh phí của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nhiệm vụ và quyền hạn về ttổ chức, biên chế, cơ sở vật chất, kinh phí của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quy định ra sao? 

  • Nhiệm vụ và quyền hạn về ttổ chức, biên chế, cơ sở vật chất, kinh phí của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quy định tại Khoản 6 Điều 2 Quyết định 66/QĐ-BNV năm 2016, cụ thể như sau:

   - Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường theo quy định, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

   - Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo về các hoạt động của Trường theo quy định.

   - Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; hợp đồng, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm vào ngạch, nâng bậc lương, thôi việc, nghỉ hưu và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

   - Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kinh phí, thư viện, cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn