Nội dung, chương trình và khung thời gian bồi dưỡng hệ dự bị đại học sư phạm

26/04/2022

Nội dung, chương trình và khung thời gian bồi dưỡng hệ dự bị đại học sư phạm được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Như Phương, hiện đang sống tại Cao Bằng. Tôi đang là người dân tộc Tày, có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc tuyển sinh dự bị đại học ngành sư phạm để học cho năm sau. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Nội dung, chương trình và khung thời gian bồi dưỡng hệ dự bị đại học sư phạm được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.       

  • Theo quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm Thông tư 26/2016/TT-BGDĐT thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Nội dung bồi dưỡng

   a) Bồi dưỡng kiến thức văn hóa: Học sinh dự bị đại học được bồi dưỡng các môn văn hóa gồm ba môn theo tổ hợp môn dùng để xét tuyển (môn 1, môn 2, môn 3), ngoài ra phải học thêm môn Tiếng Anh và môn Tin học (đối với tổ hợp môn có môn Tiếng Anh thì học sinh chỉ phải học thêm môn Tin học);

   b) Rèn luyện sức khỏe và giáo dục kỹ năng (RLSK và GDKN): do các cơ sở giáo dục dự bị đại học quy định.

   Thời gian quy định cho từng môn bồi dưỡng kiến thức văn hóa và rèn luyện sức khỏe và giáo dục kỹ năng cho học sinh được thực hiện theo khung thời gian quy định tại khoản 3 Điều này.

   2. Chương trình bồi dưỡng

   a) Chương trình bồi dưỡng kiến thức văn hóa thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   b) Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh, hiệu trưởng lựa chọn các môn thể dục, thể thao để học sinh rèn luyện sức khỏe và các chủ đề kỹ năng để giáo dục cho học sinh.

   3. Khung thời gian

   a) Đối với các tổ hợp môn không có môn Tiếng Anh

   Môn 1

   Môn 2

   Môn 3

   Tin học

   Tiếng Anh

   RLSK và GDKN

   Sinh hoạt

   Tổng

   7 tiết/ tuần

   7 tiết/ tuần

   7 tiết/ tuần

   3 tiết/ tuần

   3 tiết/ tuần

   2 tiết/ tuần

   1 tiết/ tuần

   30 tiết/ tuần

   b) Đối với các tổ hợp môn có môn Tiếng Anh

   Môn 1

   Môn 2

   Tiếng Anh

   Tin học

   RLSK và GDKN

   Sinh hoạt

   Tổng

   7 tiết/ tuần

   7 tiết/ tuần

   10 tiết/ tuần

   3 tiết/ tuần

   2 tiết/ tuần

   1 tiết/ tuần

   30 tiết/ tuần

   c) Hiệu trưởng cơ sở dự bị đại học quyết định kế hoạch năm học đảm bảo 32 tuần trong đó có 28 tuần thực học, thời gian còn lại để tổ chức các hoạt động khác và nghỉ lễ, tết theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung, chương trình và khung thời gian bồi dưỡng hệ dự bị đại học sư phạm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 26/2016/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn