Nội dung đánh giá và thang điểm đánh giá kết quả rèn luyện của người học tại các cơ sở đại học chính quy

Ngày hỏi:20/07/2017

Nội dung đánh giá và thang điểm đánh giá kết quả rèn luyện của người học tại các cơ sở đại học chính quy được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một giảng viên tại một cơ sở đại học tại Hà Nội, tôi vừa được phân là chủ nhiệm một lớp đại học, lâu nay công việc của tôi chỉ là đứng lớp nên việc đánh giá kết quả rèn luyện tôi không nắm rõ. Vậy mong các bạn giải đáp giúp tôi là nội dung đánh giá và thang điểm đánh giá kết quả rèn luyện của người học tại các cơ sở đại học chính quy được pháp luật quy định như thế nào? Để tôi còn hưỡng dẫn cho các bạn quản lý lớp. Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn. Chân thành cảm ơn!

Minh Trang (minhtrang***@gmail.com)

  • Nội dung đánh giá và thang điểm đánh giá kết quả rèn luyện của người học tại các cơ sở đại học chính quy được pháp luật quy định tại Điều 3 Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành như sau:

   a) Ý thức tham gia học tập;

   b) Ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường;

   c) Ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội;

   d) Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng;

   đ) Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong cơ sở giáo dục đại học hoặc người học đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện.

   2. Điểm rèn luyện được đánh giá bằng thang điểm 100.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về nội dung đánh giá và thang điểm đánh giá kết quả rèn luyện của người học tại các cơ sở đại học chính quy. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn