Nội dung đào tạo môn Giáo dục chính trị đối với trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở

26/04/2022

Nội dung đào tạo môn Giáo dục chính trị đối với trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hoàng Nam hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi đang tìm hiểu về chương đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. Ban biên tập cho tôi hỏi nội dung đào tạo môn Giáo dục chính trị đối với trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

  • Nội dung đào tạo môn Giáo dục chính trị đối với trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở được quy định tại Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự ban hành kèm theo Thông tư 96/2015/TT-BQP về Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, theo đó:

   Môn: Giáo dục chính trị 7 đvht (120 tiết)

   TT

   Nội dung

   Thời gian (tiết)

   Phân chia cụ thể

   Lên lớp

   Thảo luận

   Thực hành

   Ôn tập

   Kiểm tra, thi

   Ngày

   Đêm

   1

   Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng

   12

   12

   2

   Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử

   12

   12

   3

   Thảo luận cụm bài: 1, 2

   4

   4

   4

   Những nội dung cơ bản của phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa

   8

   8

   5

   Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội

   12

   12

   6

   Thảo luận cụm bài: 4, 5

   4

   4

   7

   Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân

   6

   6

   8

   Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

   12

   12

   9

   Những vấn đề cơ bản của liên minh công - nông - trí thức trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội

   4

   4

   10

   Thảo luận cụm bài: 7, 8, 9

   4

   4

   11

   Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

   4

   4

   12

   Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và đại đoàn kết toàn dân tộc

   8

   8

   13

   Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân

   2

   2

   14

   Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong lực lượng vũ trang

   4

   4

   15

   Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

   6

   6

   16

   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của Đảng

   4

   4

   17

   Thảo luận cụm bài: 11, 12, 13, 14, 15, 16

   4

   4

   18

   Ôn tập, thi kết thúc môn

   10

   6

   4

   Cộng

   120

   94

   16

   6

   4

   Trên đây là tư vấn về nội dung đào tạo môn Giáo dục chính trị đối với trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 96/2015/TT-BQP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chào thân ái và chúc sức khỏe!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn