Ngân Hàng Hỏi - Đáp Pháp Luật

Phân biệt trường mầm non công lập, dân lập và tư thục

Ngày hỏi:15/03/2019

Tôi đang tìm hiểu về một số vấn đề liên quan đến giáo dục mầm non và muốn nhờ Ban biên tập phân biệt giúp tôi trường mầm non công lập, trường mầm non dân lập và trường mầm non tư thục với ạ. Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 3 Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Trường Mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có quy định như sau:

   Trường mầm non, trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là nhà trường), nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được tổ chức theo các loại hình: công lập, dân lập và tư thục.

   - Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo công lập do cơ quan Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

   - Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí hoạt động và được chính quyền địa phương hỗ trợ.

   - Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

   Từ quy định này và một số quy định khác tại Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT Ban biên tập sẽ phân biệt trường mầm non công lập, dân lập và tư thục thông qua bảng so sánh dưới đây:

   Tiêu chí Trường mầm non công lập Trường mầm non dân lập Trường mầm non tư thục

   Người thành lập
   Cơ quan Nhà nước Cộng đồng dân cư ở cơ sở Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân
   Kinh phí thành lập, hoạt động, đầu tư Do Nhà nước bảo đảm Do cộng đồng dân cư ở cơ sở bảo đảm và được chính quyền địa phương hỗ trợ Do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân bảo đảm ngoài ngân sách nhà nước

   Cấp quản lý

   Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện
   Thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
   Thẩm quyền cho phép hoạt động Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện

   => Nhìn chung, điểm khác biệt cơ bản của ba loại hình này nằm ở cơ quan thành lập và nguồn vốn thành lập, hoạt động và đầu tư bạn nhé.

   Trên đây là nội dung phân biệt trường mầm non công lập, dân lập và tư thục.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn