Phiên họp Hội đồng trường có bắt buộc tất cả các giáo viên phải tham gia không?

Ngày hỏi:26/09/2019

Đang giảng dạy tại một trường phổ thông. Ban biên tập cho tôi hỏi. Phiên họp Hội đồng trường có bắt buộc tất cả các giáo viên phải tham gia không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư 12/2011/TT-BTC có quy định:

   - Cơ cấu tổ chức của Hội đồng trường trung học công lập:

   + Hội đồng trường gồm: đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Công đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), đại diện các tổ chuyên môn, đại diện tổ Văn phòng.

   + Hội đồng trường có Chủ tịch, 1 thư ký và các thành viên khác. Tổng số thành viên của Hội đồng trường từ 9 đến 13 người.

   - Phiên họp Hội đồng trường được coi là hợp lệ khi có mặt từ ba phần tư số thành viên của Hội đồng trở lên (trong đó có Chủ tịch Hội đồng). Quyết nghị của Hội đồng trường được thông qua bằng biểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản tại cuộc họp và chỉ có hiệu lực khi được ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt tại cuộc họp nhất trí. Quyết nghị của Hội đồng trường được công bố công khai.

   => Căn cứ theo quy định trên thì cuộc họp Hội đồng nhà trường không có bắt buộc tất cả các giáo viên phải tham gia mà chỉ yêu cầu đối với thành viên của Hội đồng nhà trường. Mà thành viên của Hội đồng nhà trường không phải tất cả các giáo viên trong nhà trường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn