Phó Giám đốc Đại học quốc gia có nhiệm vụ gì?

26/04/2022

Phó Giám đốc Đại học quốc gia có nhiệm vụ gì? Và căn cứ pháp lý ở đâu? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Thanh Ngân (ngan***@gmail.com, 22 tuổi). Em có một người quen hiện đang làm Phó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội. Em thắc mắc: Phó Giám đốc Đại học quốc gia có nhiệm vụ gì? Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  • Phó Giám đốc Đại học quốc gia đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 186/2013/NĐ-CP về Đại học quốc gia.

   Theo đó, Phó Giám đốc Đại học quốc gia có những nhiệm vụ sau đây: Phó Giám đốc Đại học quốc gia giúp Giám đốc Đại học quốc gia quản lý và điều hành các hoạt động của Đại học quốc gia; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo phân công của Giám đốc Đại học quốc gia và giải quyết các công việc do Giám đốc Đại học quốc gia giao; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Đại học quốc gia và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; Đại học quốc gia có không quá 04 Phó Giám đốc.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Phó Giám đốc Đại học quốc gia. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 186/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn