Phối hợp quản lý hoạt động liên kết đào tạo đại học như thế nào?

Ngày hỏi:01/05/2017

Phối hợp quản lý hoạt động liên kết đào tạo đại học như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về phối hợp quản lý hoạt động liên kết đào tạo đại học như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Theo quy định tại Điều 12 Quy định về liên kết đào tạo Đại học Ban hành kèm theo Thông tư số 07 /2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì:

   Phối hợp quản lý hoạt động liên kết đào tạo

   1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đại học quốc gia, đại học vùng có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục trực thuộc theo quy định.

   2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại địa phương theo phân cấp của Chính phủ, báo cáo kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo những trường hợp vi phạm các quy định về liên kết đào tạo tại địa phương.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Phối hợp quản lý hoạt động liên kết đào tạo đại học. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn