Phòng học bộ môn của trường tiểu học không được nhỏ hơn 50m2

26/04/2022

Tôi đang công tác tại trường tiểu học 2 Kim Lũ, cho hỏi về diện tích tối thiếu khi xây dựng phòng bộ môn ngoại ngữ là bao nhiêu?

  • Căn cứ Khoản 1a Điều 5 Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

   - Diện tích làm việc tối thiểu phòng học bộ môn được tính trên cơ sở diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh

   + Trường tiểu học

   Đối với phòng học bộ môn Tin học, Ngoại ngữ, Đa chức năng diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,50m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 50m2.

   Như vậy, đối với diện tích phòng bộ môn ngoại ngữ trường tiểu học thì tối thiểu từ 50m2 trở lên theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn