Quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung cấp

26/04/2022

Quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung cấp được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Hải Anh, hiện đang làm việc tại Quận 5, Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Điều lệ trường trung cấp, cụ thể là vấn đề: Quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung cấp. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung cấp được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.       

  • Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung cấp do hiệu trưởng ban hành theo quyết nghị của hội đồng trường đối với trường trung cấp công lập hoặc quyết nghị của hội đồng quản trị đối với trường trung cấp tư thục trên cơ sở cụ thể hóa các quy định tại Thông tư này, phù hợp với điều kiện đặc thù của nhà trường, không trái với quy định của pháp luật có liên quan và được công bố công khai.

   2. Quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung cấp gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên trường, tên viết tắt (nếu có);

   b) Mục tiêu và sứ mạng;

   c) Nhiệm vụ, quyền hạn của trường;

   d) Tổ chức các hoạt động đào tạo;

   đ) Nhiệm vụ và quyền của giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động;

   e) Nhiệm vụ và quyền của người học;

   g) Tổ chức và quản lý của trường;

   h) Tài chính và tài sản;

   i) Quan hệ giữa nhà trường, doanh nghiệp, gia đình và xã hội;

   k) Thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

   3. Quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung cấp sau khi ban hành phải được công bố công khai trong toàn trường, trên trang thông tin điện tử của trường (nếu có).

   4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung cấp, hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm gửi các cơ quan sau đây:

   a) Cơ quan chủ quản trường đối với trường trung cấp công lập;

   b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề);

   c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trường đặt trụ sở chính.

   5. Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động sửa đổi, bổ sung của trường trung cấp

   Hiệu trưởng trường trung cấp ban hành quy chế tổ chức, hoạt động sửa đổi, bổ sung của trường mình theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung cấp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn